Aurinkoenergia – puhdas ja ehtymätön energianlähde

Aurinkoenergia on energiaa, joka syntyy hyödyntämällä auringon säteilyä. Se on yksi nykypäivän merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä, tuulivoiman ohella.
Julkaisija
1KOMMA5° Suomi
Päivitetty
Lukuaika
3 min

Aurinkoenergian käyttö ei ole uusi keksintö. Ihmiset ovat hyödyntäneet auringon voimaa vuosisatojen ajan. Jo antiikin Kreikassa ja Rooman valtakunnassa aurinkoa käytettiin lämmittämään koteja ja kylpylöitä. 1800-luvulla tutkijat alkoivat kokeilla aurinkokennoja ja havaitsivat, että jotkut materiaalit voivat tuottaa energiaa altistuessaan auringonvalolle.

Nykyään näemme aurinkokennotekniikan lisääntyneen tehokkuuden ja hintojen laskeneen. Siksi aurinkoenergian tulevaisuus näyttää valoisalta - ja voimme odottaa näkevämme monia muita innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat hyödyntää ja optimoida aurinkokennojen energiantuotantoa.

Tässä artikkelissa tutustumme aurinkoenergian jännittävään maailmaan - ja siihen, millainen rooli aurinkoenergialla on kestävän tulevaisuuden muotoilussa. Lue lisää aurinkoenergiasta alla.

Aurinkoenergia

Mitä on aurinkoenergia?

Aurinkoenergia on uusiutuva energiamuoto, joka saadaan auringon säteilyn muuntamisesta hyödynnettäväksi energiaksi. Auringon tarjoama energia on niin runsasta, että yhden tunnin aikana maapallolle saapuva auringonvalo sisältää enemmän energiaa kuin koko ihmiskunnan vuotuinen energiankulutus. Tämä tekee auringosta erittäin voimakkaan ja ehtymättömän energialähteen, jonka potentiaalia olemme vasta alkaneet hyödyntää.

Kun aurinkoenergia muunnetaan sähköksi aurinkopaneeleiden avulla tai muutetaan lämmöksi aurinkolämpöjärjestelmissä, se tarjoaa puhtaan ja kestävän vaihtoehdon fossiilisille energialähteille, jotka ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen ja ilmansaasteiden aiheuttajia. Käyttämällä aurinkoenergiaa voimme vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, edistää kestävää kehitystä ja tukea globaalia siirtymistä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Näin ollen aurinkoenergia ei ole vain teknologinen innovaatio; se on keskeinen osa ratkaisua maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden voittamiseksi.

TOIMINTAPERIAATE

Miten aurinkoenergia toimii?

Aurinkoenergian hyödyntäminen voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: aurinkopaneelien ja aurinkolämpöjärjestelmien käyttöön. Aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, jotka muuttavat auringonvalon sähköksi käyttäen hyväksi puolijohdemateriaaleja, kuten piitä. Toisaalta aurinkolämpöjärjestelmät hyödyntävät auringon tuottamaa lämpöä lämmittämään vettä tai ilmaa, ja tätä lämpöä voidaan sitten käyttää esimerkiksi rakennusten lämmitykseen tai käyttöveden lämmittämiseen.

Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit ovat suosituin keino hyödyntää aurinkoenergiaa. Kuten aiemmin mainittiin, ne koostuvat useista aurinkokennoista, jotka käyttävät puolijohteiden avulla auringonvalon muuntamista sähköksi – prosessi, joka tapahtuu yleensä aurinkosähkövoimaloissa. Paneelit voidaan asentaa kattoihin suhteellisen helposti, mahdollistaen näin yksityisten kotitalouksien aktiivisen osallistumisen vihreään energiasiirtymään.

Aurinkokennot ovat tehokkaita energian muuntajia, ja niiden on todettu pystyvän muuntamaan keskimäärin noin 20 % auringonvalosta sähköksi, joskin tämä prosenttiosuus voi vaihdella riippuen kennojen tyypistä ja laadusta. Tämä tehokkuus mahdollistaa merkittävän energiantuotannon, joka edistää kestävää kehitystä ja auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Aurinkopaneelien käyttöönotto ei ainoastaan tue ympäristön suojelua, vaan se tarjoaa myös taloudellisia hyötyjä pitkällä aikavälillä energiakustannusten säästöjen muodossa.

Lue lisää 1KOMMA5°:n aurinkopaneeleista.

Invertterit

Aurinkopaneelien tuottama sähkö on tasavirtaa (DC), joka ei ole yhteensopiva useimmissa kodeissa ja yrityksissä käytetyn vaihtovirran (AC) kanssa.

Tähän ongelmaan ratkaisun tarjoavat invertterit, jotka muuntavat aurinkopaneeleiden tuottaman tasavirran vaihtovirraksi (AC).  Näin muunnettua sähköä voidaan käyttää kodin tai yrityksen laitteiden ja elektroniikan virtalähteenä.

Edut

Aurinkoenergian monet hyödyt

Aurinkoenergia on edullinen vihreä tekniikka. Aurinkoenergian avulla voit pienentää sähkölaskujasi ja lisätä asuntosi omavaraisuutta uusiutuvan energian avulla. Lukuisat yksityiset taloudet, yritykset ja julkiset toimijat ovat jo ottaneet käyttöön aurinkopaneeleita nauttiakseen aurinkoenergian tarjoamista hyödyistä.

Uusiutuva ja kestävä

Aurinkoenergia on puhdas ja ympäristöystävällinen energianlähde. Käyttämällä auringon säteitä sähkön tai lämmön tuottamiseen vältämme haitallisten kasvihuonekaasujen ja ilmansaasteiden päästöt, jotka liittyvät perinteisiin energialähteisiin, kuten hiileen ja öljyyn. Tämä tekee aurinkoenergiasta keskeisen osan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja auttaa suojelemaan ympäristöämme tulevia sukupolvia varten.

Aurinkoenergia on ehtymätön energianlähde. Aurinko paistaa joka päivä (vaikka olisikin pilvistä) - ja tulee jatkamaan sitä miljardeja vuosia eteenpäin.

Taloudellisesti kannattava

Vaikka aurinkoenergiajärjestelmän hankkiminen vaatii alkuinvestoinnin, se tarjoaa taloudellisia hyötyjä pitkässä juoksussa. Aurinkoenergia on käytännössä ilmainen resurssi sen jälkeen, kun aurinkopaneelit tai -keräimet on asennettu.

Energiantuotannon jatkuviin kustannuksiin ei yleensä liity merkittäviä menoja, mikä tarkoittaa, että aurinkosähköjärjestelmän avulla voi saavuttaa huomattavia säästöjä sähkölaskuissa. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän omistajalla on mahdollisuus saada korvausta verkostoon syötetystä ylimääräisestä sähköstä, mikä lisää taloudellisia etuja.

Lue lisää vihreän sähkön energiavarastoinnin mahdollisuuksista ja hyödyistä, jotta ymmärrät paremmin, kuinka aurinkoenergia voi muuttaa energiankulutustasi ja tuoda säästöjä.

Joustava käyttö

Aurinkopaneelit asennetaan perinteisesti katoille ja aurinkopuistoihin. Mutta tulevaisuudessa aurinkopaneeleja voi olla monissa muissakin paikoissa. Mielenkiintoinen kehitys on aurinkoenergialla toimivat ajoneuvot. Aurinkopaneeleja voidaan asentaa auton, bussin ja jopa polkupyörän kattoon tai runkoon, jotta voidaan tuottaa virtaa ajoneuvon sähköjärjestelmälle.

Tämä kehityssuunta ei ainoastaan laajenna aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia, vaan tarjoaa myös uusia tapoja vähentää liikenteen päästöjä ja edistää kestävämpää energiankulutusta. Ajoneuvoihin asennetut aurinkopaneelit voivat tuottaa virtaa esimerkiksi sähköautojen akkujen lataamiseen, vähentäen näin riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja sähköverkosta saadusta energiasta.

Lue lisää siitä, kuinka voit ladata sähköautosi aurinkoenergialla ja edistää vihreämpää liikennettä.

Mutta minne ylimääräinen sähkö menee?

Kun aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä kuin mitä kotitalous hetkellä tarvitsee, ylimääräinen sähkö ei mene hukkaan. Perinteisesti tämä ylimääräinen energia on voitu syöttää takaisin sähköverkkoon, mutta uudempien teknologioiden, kuten akkupankkien, ansiosta on nyt mahdollista varastoida tämä ylimääräinen energia myöhempää käyttöä varten.

Aurinkoenergian saatavuus vaihtelee päivän ja vuodenajan mukaan sekä sääolosuhteiden mukaan. Esimerkiksi keskellä päivää, kun aurinko paistaa kirkkaimmin ja monet ovat poissa kotoa töissä, aurinkopaneelit tuottavat eniten energiaa. Tähän aikaan kotitalouksien energiankulutus on yleensä alhaisimmillaan. Akkupankkien avulla tämä energia ei mene hukkaan, vaan se voidaan tallentaa ja hyödyntää iltaisin tai muina aikoina, kun aurinkoa ei ole saatavilla.

Akkuteknologian integrointi aurinkoenergiajärjestelmiin mahdollistaa energian tehokkaamman ja joustavamman käytön, tarjoten kotitalouksille uusia tapoja optimoida aurinkoenergian hyödyntämistä. Lisätietoja aurinkoenergiajärjestelmistä ja niiden yhdistämisestä akkuteknologiaan löydät täältä.

Tulevaisuuden energianlähde

Aurinkoenergia on yksi näkyvimmistä ja nopeimmin kasvavista vihreän energian muodoista. Se on avainasemassa, kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. 

Viime aikoina aurinkoenergia on saanut yhä enemmän huomiota Suomessa, mikä näkyy aurinkosähköjärjestelmien lisääntyvinä asennuksina sekä yksityisissä kotitalouksissa että julkisissa rakennuksissa. Vaikkakin aurinkoenergian osuus koko energiantuotannosta on vielä pieni, sen merkitys kasvaa jatkuvasti, tukien Suomen pyrkimyksiä kohti hiilineutraaliutta.

Alle viiden vuoden kuluessa maailmanlaajuinen hiilidioksidikiintiö on käytetty ja maapallo lämpenee 1,5 °C. Tämän kehityksen ekologiset ja taloudelliset seuraukset tuntuvat jo tänään. Aurinkoenergia tarjoaa yhden ratkaisun näihin haasteisiin, edistäen kestävämpää ja vihreämpää tulevaisuutta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aurinkoenergian tulevaisuus

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan aurinkosähkö on asettumassa Euroopan johtavaksi sähköenergian tuotantomuodoksi seuraavien viiden vuoden kuluessa, mikä kuvastaa sen kasvavaa merkitystä energiamarkkinoilla. Aurinkosähkö on erittäin monipuolinen energiamuoto, jota on mahdollista hyödyntää niin kotitalouksissa, teollisuudessa kuin julkisessakin sektorissa.

Aurinkoenergian potentiaali on valtava, sillä se tarjoaa kestävän ja päästöttömän energiamuodon, joka voi auttaa vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Mielenkiintoista on, että aurinkovoimaloiden tuottaman energian kustannukset ovat jo nyt laskeneet alle hiilivoimaloiden tuotantokustannusten, mikä tekee aurinkoenergiasta taloudellisesti houkuttelevan vaihtoehdon.

Tulevaisuudessa aurinkoenergian odotetaan olevan vieläkin keskeisempi osa maailmanlaajuista energiantuotantoa. Teknologinen kehitys, kuten tehokkaampien aurinkokennojen ja energian varastointiratkaisujen kehittäminen, avaa uusia mahdollisuuksia aurinkoenergian hyödyntämiseen. Näiden innovaatioiden myötä aurinkoenergian tuotannon tehostuminen ja kustannusten aleneminen jatkuvat, mikä edistää sen kilpailukykyä suhteessa muihin energiamuotoihin.

Lisäksi, kun yhä useammat valtiot ja yritykset sitoutuvat hiilineutraaliustavoitteisiin, aurinkoenergian rooli uusiutuvan energian portfoliosta vain kasvaa. Se ei ainoastaan tue puhtaamman ja vihreämmän planeetan tavoitetta, vaan tarjoaa myös taloudellisia etuja energian tuottajille ja kuluttajille. Aurinkoenergian tulevaisuus näyttää siis lupaavalta, kun se etenee kohti yhä suurempaa osuutta globaalissa energiantuotannossa, tuoden mukanaan kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin.

Haluatko lukea lisää?